Forfaits voor chronisch zieken​​​

​Het forfait palliatieve zorgen is een tegemoetkoming in de kosten voor de geneesmiddelen en verzorging van een palliatieve patiënt die thuis verblijft.

Voor wie?

Het forfait kan worden aangevraagd door patiënten die:

  • aan een onomkeerbare ziekte lijden die niet goed evolueert. Therapieën en revalidatie hebben geen invloed meer op deze ziekte. De artsen verwachten het overlijden van deze patiënten op relatief korte termijn;
  • thuis worden verzorgd en thuis willen blijven tijdens de terminale fase. De terminale fase is de periode juist voor het overlijden van een palliatieve patiënt;
  • nood hebben aan permanente ondersteuning en toezicht, aan geneesmiddelen, hulpmiddelen of psychosociale bijstand, aan toezicht of dagelijkse verzorging door een verpleegkundige;
  • niet opgenomen zijn in een verzorgingsinrichting (algemeen of psychiatrisch ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis, rustoord voor bejaarden, psychiatrisch verzorgingstehuis, initiatief voor beschut wonen, bepaalde revalidatiecentra).

Hoeveel bedraagt het forfait?

Het forfait bedraagt 663,49​ euro (bedrag voor 2018). Het ziekenfonds kent dit bedrag toe voor 1 maand. Als de eerste 30 dagen aflopen en de patiënt voldoet nog steeds aan de voorwaarden, dan kan het ziekenfonds het forfait voor een tweede keer toekenen. Ook als de patiënt binnen de 30 dagen overlijdt, dan blijf je recht hebben op het volledige bedrag.

Goed om weten: patiënten die in aanmerking komen voor het forfait palliatieve zorgen hebben ook recht op de volledige terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken door de huisarts, de kinesist en de thuisverpleegkundige.

Hoe aanvragen?

De huisarts van de patiënt dient een aanvraag in bij de adviserend arts van het ziekenfonds. Deze aanvraag moet het ziekenfonds bereiken voor de patiënt overlijdt.

Als de patiënt aan de voorwaarden voldoet, betaalt het ziekenfonds de tegemoetkoming uit onmiddellijk nadat de adviserend arts deze aanvraag heeft ontvangen.