Maximumfactuur

​Als je een dokter of andere zorgverlener raadpleegt, naar de tandarts gaat of bepaalde geneesmiddelen koopt, betaalt je ziekenfonds altijd een groot deel van de kosten terug. Toch is er meestal een deel van de rekening die je zelf moet betalen. Dit deel noemen we het remgeld.

Als je binnen hetzelfde jaar al een bepaald bedrag aan remgelden hebt betaald, betaalt je ziekenfonds de rekeningen voor geneeskundige zorgen volledig terug. In geval van hospitalisatie of aankoop van medicijnen, neemt het ziekenfonds de zorg voor 100% op zich zonder dat u nog remgeld betaalt.

Wanneer kom je in aanmerking voor de MAF?

Heeft iemand in jouw gezin recht op de verhoogde tegemoetkoming? Dan is voor jou de sociale MAF van toepassing. Is dat niet het geval, dan is de inkomensMAF van toepassing.
Ben je jonger dan 19 jaar? Dan heb je recht op een bijzondere regeling.

​Voor de sociale MAF zijn de leden van je gezin in aanmerking kunnen komen: de rechthebbende, zijn echtgenoot of partner en hun personen ten laste. Wie onder hetzelfde dak woont, maar niet tot dit gezin behoort, heeft dus geen recht op de sociale MAF.

Voorwaarden

Je hoeft tijdens de rest van het jaar geen remgeld meer betalen als je voldoet aan deze voorwaarden.

  1. Jouw gezin moet 459 euro aan remgelden hebben betaald.
  2. Jouw gezin telt ten minste één persoon die recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming.