Vermindering persoonlijk aandeel bij consultatie specialist

​Sinds 1 februari 2007 betalen patiënten die een specialist raadplegen na doorverwijzing door hun huisarts, minder uit eigen zak. Zo betalen gewone verzekerden vijf euro minder en verzekerden die recht hebben op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, twee euro minder.

Deze maatregel stimuleert patiënten om eerst bij hun huisarts langs te gaan vooraleer ze een vaak duurdere specialist raadplegen. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat de huisarts 90% van de gezondheidsproblemen aankan.

Voorwaarden

Iedereen kan genieten van dit voordeel, op voorwaarde dat uw huisarts een Globaal Medisch Dossier (GMD) voor u bijhoudt en dat uw ziekenfonds hiervan op de hoogte is. Iedereen kan een GMD aanvragen bij zijn huisarts. Alle gegevens die bekend zijn over uw medisch verleden en uw medische toestand, worden dan in één dossier en op een centrale plaats bijgehouden. Let wel op: een GMD kan ieder jaar verlengd worden. Het voordeel van het GMD loopt tot 31/12 van het tweede jaar, volgend op de datum van attestering.

Praktisch gezien

Beslist uw huisarts om u door te verwijzen naar een specialist? Dan krijgt u een speciaal formulier mee waarop het specialisme wordt vermeld. Als u de specialist raadpleegt, moet die op dit formulier niets meer aanduiden. Voor de terugbetaling bezorgt u het formulier van de huisarts en het getuigschrift voor verstrekte hulp van de specialist aan uw ziekenfonds. Het speciale formulier is het bewijs dat u bent doorverwezen door uw huisarts. Lever dit dus steeds mee af aan het ziekenfonds.

De verlaging van het persoonlijk aandeel geldt één keer per jaar en per specialisme. Voorbeeld: u gaat langs bij uw huisarts en die verwijst u door naar een specialist in de cardiologie. Na uw raadpleging bij de cardioloog krijgt u een verlaging in uw persoonlijk aandeel. Als u voor een tweede keer wordt doorverwezen naar een cardioloog (ook al is dit een andere cardioloog dan de eerste keer), krijgt u geen tweede verlaging op het remgeld. Wel krijgt u opnieuw een verlaging als u wordt doorverwezen naar een ander specialisme.

Een lijst met de specialismen waarbij de maatregel wordt toegepast, kan u hieronder vinden. Wordt het getuigschrift voor verstrekte hulp voor de raadpleging in kwestie via de derdebetalersregeling ingediend? Dan wordt deze maatregel niet toegepast.

Welke specialismen?

De verlaging van het persoonlijk aandeel geldt voor bijna alle specialismen: cardiologie, dermatovenerologie, gastro-enterologie, geriatrie, gynaecologie, neurologie, neuropsychiatrie, oftalmologie, KNO, pediatrie, pneumologie, psychiatrie, reumatologie, inwendige geneeskunde, stomatologie en urologie. Voor chirurgen, radiologen en klinisch biologen telt de nieuwe maatregel niet en betaalt u hetzelfde persoonlijke aandeel als voorheen.