Zorgtrajecten

Een zorgtraject is een contract dat een patiënt, zijn huisarts en zijn specialist met elkaar afsluiten. De bedoeling van het zorgtraject is om patiënten met een langdurige ziekte beter te kunnen opvolgen door een betere samenwerking tussen de patiënt, de huisarts, de specialist en eventueel andere zorgverleners.

Surf naar www.zorgtraject.be voor meer informatie over zorgtrajecten of neem contact op met je huisarts, je specialist of je ziekenfonds.​

Momenteel is een zorgtraject voorzien voor bepaalde patiënten met chronische nierinsufficiëntie of diabetes type 2 tijdens bepaalde fasen van die ziekten.​