Statuut chronische aandoening

​Een chronisch zieke is iemand die langdurig ziek is en te maken krijgt met hoge medische kosten.
Als je langdurig ziek bent en je voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan heb je recht op het ‘statuut chronisch zieke’. Met dit statuut krijg je bepaalde voordelen binnen de ziekteverzekering.​

Wanneer krijg je het statuut chronisch zieke toegekend?

Je krijgt het statuut toegekend als je voldoet aan een van deze voorwaarden.

1. Als je medische kosten gedurende 8 kwartalen minstens 300 euro per kwartaal bedragen. De 8 kwartalen omvatten tenminste 2 opeenvolgende kalenderjaren.
2. Je ontvangt het zorgforfait.
3. Je lijdt aan een zeldzame ziekte of weesziekte die opgenomen is op de website Orphanet . Bijkomende voorwaarde is dat je medische kosten gedurende 8 kwartalen minstens 300 euro per kwartaal bedragen. De 8 kwartalen omvatten tenminste 2 opeenvolgende kalenderjaren.

Als je het statuut chronisch zieke toegekend krijgt op basis van hoge medische kosten of het zorgforfait, dan is dat voor 2 jaar. In deze gevallen krijg je het statuut automatisch toegekend.
Krijg je het statuut toegekend op basis van een zeldzame ziekte/weesziekte en hoge kosten, dan is dat voor 5 jaar. Hiervoor moet je arts een getuigschrift opstellen waarin hij bevestigt dat je aan een zeldzame ziekte of weesziekte lijdt.

Welke voordelen krijg je als chronisch zieke?