Uitkeringen

Als je ziek bent, een kindje krijgt of adopteert, kun je een tijd niet gaan werken. Als je hier recht op hebt, betaalt je ziekenfonds jou een uitkering uit. 

Meer informatie over uitkeringen bij: