eHealth: de elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens

Zorgverleners die je behandelen hebben je gezondheidsgegevens nodig. Daarom zijn er momenteel drie elektronische netwerken ontwikkeld:

 • Vitalink
 • Het ziekenhuisdossier
 • Het farmaceutisch dossier
 • Brusselse Gezondheidsnetwerk
​Zorgverleners kunnen via deze netwerken onderling gezondheidsgegevens uitwisselen. Deze netwerken verbeteren dan ook de communicatie tussen verschillende zorgverleners en zorgen voor minder tijdverlies. Deze onderlinge uitwisseling is dan ook zeer handig als je in behandeling bent bij meerdere zorgverleners of als je dringende zorgen toegediend moet krijgen.

Waarom je toestemming geven?
 • Je ontvangt de best mogelijke zorg door een betere communicatie tussen je behandelende zorgverleners.
 • Je vermijdt dubbele onderzoeken en wint tijd.
 • Ook in noodsituaties krijg je de beste hulp omdat de zorgverlener je basisgegevens heeft.
 • Sommige gegevens kun je zelf raadplegen via een toepassing van bijvoorbeeld je mutualiteit.

Bekijk een video met meer informatie over de geïnformeerde toestemming.

Voor de elektronische uitwisseling van je gezondheidsgegevens via deze netwerken moet je eerst je toestemming geven. Je kunt dit doen op twee manieren:

1.    Je kunt je toestemming laten registreren door je arts, je apotheker of door het administratief personeel van je ziekenhuis.

2.    Je kunt thuis zelf je toestemming geven via www.patientconsent.be. Hieronder vind je een beknopte handleiding. Je ziekenfonds kan je ook helpen om toestemming te geven. Neem contact op met een LM-kantoor in je buurt .

Vooraf
Controleer vooraf of je alles bij je hebt om toestemming te geven:
 • je eID
 • de pincode van je eID
 • een eID-kaartlezer
 • een computer
 • een internetverbinding
 • de juiste software voor de eID-kaartlezer
Ben je de pin- en PUKcode van je eID vergeten? Neem dan contact op met de dienst bevolking van je woonplaats.

De juiste software voor de eID-kaartlezer kun je vinden op de website van de Belgische overheid: eid.belgium.be. Klik op de rubriek ‘je eID gebruiken’ en ‘de eID -software installeren’.

Je toestemming geven
 • Plaats je eID in de kaartlezer.
 • Ga naar www.patientconsent.be en klik op ‘burgers’.
 • Klik op ‘toegang tot eHealthConsent’.
 • Je krijgt deze melding te zien: ‘identificeer je met je elektronische identiteitskaart’. Klik op ‘ga verder met elektronische identiteitskaart’.
 • Je krijgt een melding van je eID-kaartlezer in een pop-up-venster. Kies de juiste identiteit en klik op ‘ok’ of klik enkel op ‘ok’ als enkel jouw identiteit wordt getoond.
 • Geef de pincode van je eID en klik op ‘ok’.
 • Je krijgt deze melding te zien: ‘ik wens me aan te melden als: burger’. Klik op ‘aanmelden’.
 • Klik op ‘activeren’ (rechts op de pagina) om je toestemming te geven.
 • Je krijgt een pop-up-venster te zien. Vink het ‘vakje van kennisname’ (het vakje links onderaan het kader) aan om je toestemming te geven. Dit betekent dat je weet wat de gevolgen van deze toestemming zijn en dat je akkoord gaat met deze gevolgen. Klik vervolgens op ‘bevestigen’.
Je toestemming is nu geregistreerd. Via ‘historiek’ kun je zien wanneer je toestemming werd geregistreerd.

Je kunt steeds je toestemming weer intrekken. Dit doe je via de knop ‘desactiveren’ (rechts op de pagina).

​Wist je dat je onnodige onderzoeken en kosten kan vermijden met eHealth?

LM-medewerker Michiel legt je uit hoe. Bekijk het filmpje.

​​