Wat doet de LM-Zorgkas?

De LM-Zorgkas zet de nieuwe Vlaamse sociale bescherming om in de praktijk. Hierdoor blijft zorg voor iedereen betaalbaar.

De LM-Zorgkas staat in voor de concrete uitvoering van de volgende activiteiten: 
  • Het innen van de zorgpremie.
  • Onderzoeken van aanvragen voor erkenning als zwaar zorgbehoevende.
  • ​Het uitbetalen van de zorgbudgetten.
Heb je recht op één van de tegemoetkomingen van de Vlaamse sociale bescherming? Dan zorgt de LM-Zorgkas dat je ze krijgt.


Neem contact op met de LM-Zorgkas
Heb je vragen over de Vlaamse sociale bescherming? Wil je nagaan of je recht op hebt op een zorgbudget? Dan kan je altijd terecht bij je ziekenfonds.​ De contactgegevens vind je hier.​

De centrale zorgkas kan je bereiken via zorgbudget@lm.be of 02 542 88 70.

​​​​​
  • De Vlaamse sociale bescherming is een pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen in de langdurige zorg dat de komende jaren wordt uitgebouwd.
  • Elke Vlaming (ouder dan 25 jaar) betaalt er jaarlijks 52 euro voor. Wie recht heeft op verhoogde tegemoetkoming op 1 januari van het voorgaande jaar betaalt 26 euro. 
  • Momenteel worden al tegemoetkomingen betaald zoals het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor personen met een handicap en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. 
  • ​Vanaf 2018 gaan we stap voor stap naar een nieuwe financiering van thuiszorg, ouderenzorg, revalidatie en geestelijke gezondheidszorg.
Wil je meer te weten komen? Surf dan naar www.vlaamsesocialebescherming.be​​.


Privacy en gegevensuitwisseling
Om de aanvragen voor alle tegemoetkomingen binnen de Vlaamse sociale bescherming te kunnen behandelen en te beslissen, wordt gebruik gemaakt van elektronische persoonsgegevens die het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en andere overheidsinstanties over jou hebben. Om deze gegevensuitwisseling mogelijk te maken moeten we rekening houden met de privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom zijn deze uitwisselingen onderworpen aan een voorafgaande goedkeuring (machtiging) door de Privacycommissie.