Informatie voor tarificatiediensten

Richtlijnen voor de tariferingsdiensten die de facturatie via derdebetaler door de huisartsen behandelen:

De tariferingsdiensten mogen hun facturatie in het vereenvoudigde circuit van de huisartsen aanbieden, mits ze de volgende spelregels naleven.​ ​
​Verzendingsadres ​Uniek facturatieadres voor elke derdebetaler van de huisartsen:
LM
Dienst SDB
Livornostraat 25
1050 Brussel
N.B: De facturen van de verstrekkers, andere dan de huisartsen, moeten nog steeds naar de regionale ziekenfondsen verstuurd worden zoals voordien.
​Voorstelling en sorteren van de getuigschriften voor verstrekte hulp
  • ​Er dient een blauw kleefbriefje gekleefd te worden op de getuigschriften. Bij gebrek aan kleefbriefje zullen de naam, voornaam en INSZ van de patiënt vermeld worden.
  • Wanneer de zending facturen bevat voor meerdere huisartsen, moeten de Getuigschriften voor Verstrekte Hulp gegroepeerd zijn per individuele huisarts.
  • De getuigschriften moeten in dezelfde volgorde gerangschikt worden als diegene op de lijst op het samenvattend document.
Samenvattend document​ ​Voor elke arts moet men een samenvattend document voorzien met de volgende gegevens:
•    Naam, voornaam en RIZIV-nr. van de arts
•    Bankrekening waarop de betaling moet gebeuren
•    Referentienummer van het samenvattend document
•    Aantal getuigschriften
•    Totaalbedrag van de factuur
•    Een lijst van de gefactureerde verstrekkingen met voor elke verstrekking, op één lijn:
  • Naam en voornaam van de patiënt
  • INSZ of nr. zkf + inschrijvingsnr. bij het ziekenfonds
  • CG1/CG2
  • Nomenclatuurcode van de verstrekking
  • Datum van de verstrekking
  • Bedrag aan je terug te betalen
N.B: Niet alle gegevens zijn verplicht, maar zij zullen ons toelaten om de facturatie zo efficiënt mogelijk te behandelen.
​Afrekening van tarificatie ​•    Voor elke arts ontvang je een afrekening met de volledige lijst van de getarifeerde verstrekkingen, of ze nu geweigerd of aanvaard werden.
•    De afrekening wordt teruggestuurd naar de tariferingsdienst.
​Betaling ​•    Voor elke arts ontvang je een betaling
•    De betaling gebeurt op de rekening vermeld op het borderel
•    De betaling geschiedt op gecentraliseerde wijze via de bankrekening: BE72 3100 4038 3816
​Helpdesk ​•    dbtp@mut400.be
•    02/542.8X.XX van de contactpersoon die vermeld staat op de afrekening
​Etiketten ​Er werd een voorraad vooraf ingevulde etiketten verstuurd naar elke huisarts. Elke bijkomende bestelling van etiketten kan per e-mail verstuurd worden naar dbtp@mut400.be.