Klachten

​​LM streeft ernaar om al haar leden steeds een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden. Ben je ontevreden over onze dienstverlening? Laat het ons weten. Aan de hand van jouw klachten kunnen we onze dienstverlening blijven verbeteren. 


Wanneer een klacht indienen? 
Je kunt een klacht indienen als je niet tevreden bent over een handeling, prestatie of dienstverlening van LM. Je denkt bijvoorbeeld dat we jou te weinig hebben terugbetaald, dat de regels niet juist zijn toegepast op een van je dossiers of dat een van onze medewerkers jou niet correct heeft geholpen. 

Hoe kun je een klacht indienen? 
  • Jkunt een klacht indienen via ons klachtenformulier​​Vul dit formulier in en verstuur het via mail naar klachten@libmutov.be of via de post naar LM Oost-Vlaanderen, Brabantdam 109, 9000 Gent. 
  • Je kunt je klacht ook indienen via het e-Loket of via het contactformulier van de website.
  • Je kunt er ook voor kiezen om je klacht mondeling in te dienen, maar als we die niet onmiddellijk kunnen afhandelen, dan vragen we jou een schriftelijke bevestiging. 
Hoe wordt je klacht opgevolgd? 
Om je klacht op te volgen maken wij gebruik van een klachtenprocedure. Hier vind je het verloop van de procedure: 

1. Ontvangst van je klacht: je contacteert LM en je geeft een beschrijving van je klacht.
2. Registratie van je klacht: LM registreert je klacht. Elke klacht krijgt een uniek nummer. 
3. Behandeling van je klacht:
  • Je krijgt een ontvangstmelding binnen de 10 dagen. 
  • De klachtencoördinator van je ziekenfonds waakt over de correcte uitvoering van de klachtenprocedure. 
  • LM contacteert je binnen de 45 dagen om je mee te delen welk gevolg aan jouw klacht wordt gegeven. Als je niet akkoord gaat met het antwoord van LM kun je je richten tot de ombudsdienst van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten
4. Jaarlijkse analyse van de klachten: LM maakt ieder jaar een analyse van alle klachten om de dienstverlening ​gericht te kunnen verbeteren.

De uitgeschreven procedure kun je steeds opvragen bij je ziekenfonds of kun je hier downloaden:
klachtenprocedure LM​.

Meer info? 
Als je niet tevreden bent over onze dienstverlening, kun je een klacht indienen bij je ziekenfonds.

LM Oost-Vlaanderen
Dienst klachtenbemiddeling
Brabantdam 109
9000 Gent

Ben je niet tevreden over het antwoord op de klacht van je ziekenfonds, dan kun je je richten tot de ombudsdienst.

Ombudsdienst Landsbond van Liberale Mutualiteiten
Livornostraat 25
1050 Brussel

​​
​​​​​​​​​