Wat doen wij

1. De verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

België beschikt over een uitgebreide sociale zekerheid die is opgedeeld in verschillende sectoren. Naast de geneeskundige verzorging en uitkeringen behoren onder andere de pensioenen en de kinderbijslag tot onze sociale zekerheid. De ziekenfondsen en hun landsbonden staan in voor de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Deze sector bestaat uit twee delen:

  • de sector geneeskundige verzorging, die zorgt voor de terugbetaling van de medische en paramedische kosten. Paramedische kosten zijn de kosten die je maakt voor je medische verzorging, maar die niet zijn uitgevoerd door een arts of een tandarts, maar wel bv. door een verpleegkundige, kinesitherapeut of een logopedist;
  • de sector uitkeringen, die voor een vervangingsinkomen zorgt bij arbeidsongeschiktheid, en zwangerschap en bevalling (moederschaps-, vaderschaps- en adoptieverlof en borstvoedingspauzes).
2. De aanvullende dienstverlening

Omdat de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen niet alle kosten dekt, bieden de ziekenfondsen ook nog andere voordelen en diensten aan in het kader van hun aanvullende dienstverlening. De bijdragen van de leden zorgen voor de financiering van deze dienstverlening. Enkele voorbeelden van de diensten die wij aanbieden zijn de borstvoedingspremie, tussenkomsten voor orthodontie, endoscopisch materiaal, alternatieve geneeswijzen en de rust- en herstelverblijven.

3. Hulpverlening, voorlichting en begeleiding

Je ziekenfonds biedt ook juridische en sociale hulp. Daarnaast promoot onze dienst gezondheidspromotie een gezonde levenstijl bij al onze leden.

4. De zorgverzekering

De zorgverzekering voorziet een tegemoetkoming in de kosten van niet-medische hulp- en dienstverlening voor zwaar zorgbehoevende personen. Zowel bewoners van een woonzorgcentrum als mensen in een thuiszorgsituatie komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. De verschillende zorgkassen zorgen voor het opvragen van de bijdrage en de uitbetaling van de tegemoetkoming. Leden die 26 jaar of ouder zijn en in Vlaanderen wonen, zijn verplicht zich aan te sluiten bij een zorgkas. Inwoners van Brussel kunnen zelf kiezen of ze aansluiten bij een zorgkas.