Jaarverslag

Hier vind je de jaarverslagen van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten terug. 
Algmene Vergadering  21 november 2017
Verslag over het dienstjaar 2016
De uiteenzetting van Geert Messiaen op de Algemene Vergadering van 24 november 2015: 
Bijlage 1: uitdagingen voor de performantie van de ziekenfondsen
​​