e-Loket: jouw elektronisch dossier

Geen tijd om je te verplaatsen naar een kantoor of contact op te nemen met je ziekenfonds? Dan is je elektronisch dossier of het e-Loket iets voor jou! Surf naar onze website, klik op 'e-Loket' en beheer je ziekenfondszaken vanop jouw computer.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Wat kun je doen?

Je betalingen en ontvangsten nakijken
Volg voor alle personen op je lidboekje alle terugbetalingen en uitkeringen op:
  • bekijk een overzichtelijke historiek van alle financiële verrichtingen tussen jou en ons ziekenfonds. Dit zijn terugbetalingen, maar ook uitkeringen en premies;
  • zoek deze gegevens op per persoon en per rekening. Alle gegevens die op getuigschriften vermeld staan, vind je terug in een overzicht (naam van de dokter, datum, tarief, terugbetaald bedrag, omschrijving van de verstrekker, ...);
  • print de gewenste gegevens.
Gegevens nakijken en documenten aanvragen
  • Kijk voor alle personen op je lidboekje de persoonlijke gegevens na: van adres tot financieel rekeningnummer.
  • Ga voor alle personen op je lidboekje na of je in orde bent met de bijdragen. Ook de status van volmacht en inschrijving bij het internetloket kun je nakijken.
  • Vraag ook snel en gemakkelijk je blauwe klevers en documenten aan via het internetloket.
Je maximumfactuur (MAF) nakijken
Je kunt je MAF-teller gemakkelijk nakijken. Zo kun je terugvinden hoe het gesteld is met de remgeldtellers van je gezin en of er bepaalde drempels overschreden zijn waarna je terugbetalingen ontvangt.

Je globaal medisch dossier (GMD) nakijken
Als je een globaal medisch dossier (GMD) hebt afgesloten met je arts, krijg je een overzicht van je gegevens zoals de startdatum en het type voordeel dat je geniet.

Je medische akkoorden nakijken
Op het e-Loket vind je een overzicht terug van je medische akkoorden voor geneesmiddelen, prestaties met wachttijd, logopedie, revalidatie en zorgtrajecten.

Vragen of klachten?
Heb je vragen of klachten? Dan kun je die via de rubriek ‘contact’ stellen of meedelen. Je vindt er eveneens een overzicht van de stand van zaken van je vragen of klachten.