Hospitaal Dagforfait Basis en Hospitaal Dagforfait Plus


Hospitaal-Plus biedt eveneens twee producten met vaste dagvergoeding aan. Nadat je ons je ziekenhuisfactuur hebt bezorgd, ontvang je een vast bedrag voor elke dag dat je er verblijft. Ook bij daghospitalisatie mag je rekenen op deze tegemoetkoming.

Dagvergoeding

Hospitaal Dagforgfait Basis voorziet in een dagvergoeding van 12,30 euro. Wie aangesloten is bij Hospitaal Dagforfait Plus ontvangt 27,50 euro voor elke dag van zijn verblijf in het ziekenhuis.

Aansluiten

Beide formules staan open voor nieuwe leden die de leeftijd van 66 jaar nog niet hebben bereikt of overstappen van een gelijkaardige hospitalisatieverzekering bij een ander ziekenfonds.

Wie wil aansluiten bij Hospitaal Dagforfait Basis of Hospitaal Dagforfait Plus hoeft geen medische vragenlijst in te vullen. Een eventuele voorafbestaande aandoening of toestand beperkt de dekking niet.

Wachttijd

Alle verzekeringen van Hospitaal-Plus kennen een wachtperiode van drie maanden. Tijdens deze periode doet Hospitaal-Plus geen terugbetalingen, tenzij het gaat om een ziekenhuisopname als gevolg van een ongeval of een acute besmettelijke ziekte. Deze ziekten staan opgelijst in onze algemene voorwaarden.

De wachttijd vervalt ook voor wie vóór het contract bij Hospitaal-Plus een gelijkaardige verzekering had bij een ander ziekenfonds of een privéverzekeraar. Voorwaarde hierbij is dat er geen onderbreking is tussen beide contracten en dat de overeenkomst bij de voorgaande verzekering minstens drie maanden duurde. Is dat niet het geval, dan trekken we het aantal volledige maanden dat die verzekering liep, af van de wachttijd bij Hospitaal-Plus. ​​​​​​​​​​​​