Dienst maatschappelijk werk

De Dienst Maatschappelijk Werk van uw ziekenfonds is uw partner in moeilijke tijden. Ons team van ervaren maatschappelijk assistenten beschikt over een pak deskundigheid en staat klaar om u te helpen. Iedereen kan bij hen terecht met de meest uiteenlopende vragen en problemen. Indien uw vraag niet past binnen het hulpverleningsaanbod zullen wij u helpen om de gepaste dienst of voorziening te vinden. 
 
Wie kunnen wij helpen ?
 
De dienst maatschappelijk werk is gratis en voor iedereen toegankelijk. Onze hulp- en dienstverlening richt zich specifiek naar zieken, mensen met chronische gezondheidsproblemen, personen met een handicap, bejaarden en zorgbehoevenden. Hierbij hebben wij bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.
 
Hoe kunnen wij helpen ?
 
Informatie, advies en ondersteuning
De maatschappelijk assistent luistert naar uw vraag, geeft u informatie over wetgeving, sociale voordelen en tegemoetkomingen, en over andere instanties en voorzieningen waar u terecht kunt.
De maatschappelijk assistent ondersteunt u bij administratieve procedures en komt op voor uw belangen bij andere instanties.
 
Thuiszorg
De maatschappelijk assistent bekijkt samen met u uw thuissituatie en begeleidt u naar de gepaste hulp. Is er nood aan hulpmiddelen en/of aanpassingen van de woning? Wat doet u nog zelf en waarvoor kunt u hulp gebruiken? Welke mantelzorg is beschikbaar? De maatschappelijk assistent overlegt met u en uw familie welke thuiszorgdiensten hulp kunnen bieden en schakelt deze zo nodig in. De maatschappelijk assistent zal ervoor zorgen dat u maximaal van uw rechten kunt genieten.  Tegemoetkomingen, premies en tussenkomsten worden aangevraagd.
 
Indicatiestelling Vlaamse Zorgverzekering
De mantel- en thuiszorgpremie is een maandelijkse financiële tussenkomst voor personen die ernstig en langdurig hulpbehoevend zijn. Bent u voor dagelijkse handelingen afhankelijk van familie, vrienden of professionele hulpverlener? De DMW onderzoekt of u in aanmerking komt voor deze tussenkomst. De ernst van uw hulpbehoevendheid kan eveneens bewezen worden via bepaalde attesten.
 
Aanvraag Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
De Dienst Maatschappelijk Werk is erkend als multidisciplinair team om personen met een handicap in te schrijven bij het VAPH. U kunt bij het VAPH terecht voor :
 
Hulpmiddelen en aanpassingen.  
Er zijn heel wat hulpmiddelen op de markt die door een persoon met een handicap  kunnen aangewend worden ter ondersteuning bij het uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten. Ons team geeft informatie en bekijkt samen met u welke hulpmiddelen u zou kunnen gebruiken ter bevordering van uw zelfredzaamheid.
 
Zorg. 
Zorg gaat van diensten die thuis worden aangeboden (bijv. thuisbegeleiding) tot het verblijf in een voorziening indien een persoon met een handicap niet alleen kan wonen.
 
Persoonlijk assistentiebudget (PAB)
Het PAB laat u toe om uw leven zelf thuis te organiseren.  Afhankelijk van de zorgbehoefte wordt u een budget toegekend waarmee u een persoonlijk assistent kunt betalen.
 
 
Onderbrengen bij handicap
De Liberale Mutualiteit heeft sinds 2010 een eigen vereniging voor personen met een handicap, genaamd LVPH( liberale vereniging voor personen met een handicap). LVPH streeft naar een gelijkwaardige behandeling van de persoon met een beperking. U kan terecht bij LVPH voor informatie en advies, belangenverdediging,… Het lidmaatschap is volledig gratis.
Voor meer informatie kan u terecht op de website van LVPH. http://www.lvph-lm.be
 
 
Waar kunt u ons bereiken ?
 
De Dienst Maatschappelijk Werk organiseert een permanentie in de volgende kantoren:

Asse - Kalkoven 22 - 02/454.06.78 - dmw417@lm.be
maandag en woensdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u45
dinsdag van 9u00 tot 12u15 en van 13u30 tot 18u45
donderdag en vrijdag van 8u00 tot 12u00

Aalst - Capucienenlaan 93E - 053/21.58.16 - dmw417@lm.be
maandag en woensdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u45
dinsdag van 9u00 tot 12u15 en van 13u30 tot 18u45
donderdag en vrijdag van 8u00 tot 12u00

Daarnaast kunt u ook terecht op één van de zitdagen in de plaatselijke kantoren. Klik hier voor een overzicht van de zitdagen. 
 
Wenst u een persoonlijke afspraak of wenst u een huisbezoek van een maatschappelijk assistent indien u zich moeilijk kunt verplaatsen? Bel naar 02/454.06.78 (regio Asse) of 053/21.58.16 (regio Aalst) of mail naar dmw417@.be.