Geboortepremie

​Bij een geboorte of (volle) adoptie ontvangt u van LM een premie tot maximaal 420 Euro. Dat is 210 euro per aangesloten ouder. bij de geboorte van een meerling wordt deze premie zoveel keren betaald als er geboortes zijn. De premie wordt ook uitbetaald aan de pleegouder voor het kind dat geplaatst is, op voorwaarde dat de pleegzorg minstens 1 jaar duurt en het kind jonger is dan 2 jaar.

Formaliteiten
Indienen van het geboorte- of adoptieattest of van een attest waaruit blijkt dat de pleegzorg minstens 1 jaar bedraagt.
U dient als ouder lid te zijn van ons ziekenfonds op het ogenblik van de geboorte (adoptie) van het kind om recht te hebben op deze premie.