Kraamzorg

kraamzorg1.jpg
 
De eerste weken na de bevalling vergen maar al te vaak een grondige reorganisatie en aanpassing voor moeder en kind. Om dit zo vlug mogelijk te laten verlopen, kan je een beroep doen op kraamzorg.
De kraamverzorgster kan je bijstaan bij de verzorging van je baby alsook bij lichte huishoudelijke taken. Je kan hiervoor terecht bij Solidariteit voor het Gezin.
De Liberale Mutualiteit geeft een tussenkomst van ​5 euro per uur ​​voor kraamzorg door een door het Agentschap Zorg en Gezondheid erkend kraamzorgcentrum, tot maximum 30 uren per kind. De maximale tussenkomst kan oplopen tot 150 euro per kind.
De tussenkomst wordt uitgekeerd voor prestaties vanaf 3 maanden vóór de vermoedelijke bevallingsdatum tot 8 weken na de geboorte (bij thuisbevalling of polyklinische bevalling) of tot 8 weken na het ontslag van de pasgeborene uit het ziekenhuis.
 
Formaliteiten 
Indienen van de originele factuur afgeleverd door een erkende dienst voor kraamzorg.

TIP! 
Wij raden u aan om minstens 6 weken vóór de vermoedelijke bevallingsdatum uw kraamhulp te regelen via onze thuiszorgtelefoon    0800 25 420   (7 dagen op 7  -  24 uur op 24).