Babysitdienst

​Wil u eens een avondje uit of een namiddag gaan shoppen dan kan u een beroep doen op onze babysitdienst om op uw kindje(s) te passen.

Een aanvraag van babysitdienst van Solidariteit voor het Gezin gebeurt online via www.sloebersit.be
Het tarief voor een ouder die een beroep op de babysitdienst wenst te doen, bestaat uit 2 delen:
-  een sloeberkit: deze kost 3 euro per opdracht. De sloeberkit vervangt het vroegere prestatiebriefje en is een vergoeding voor gebruik van de website, alsook verzekering, screening en opleiding van de babysitter;
-  een uurbijdrage: deze kost 4 euro per begonnen uur, te betalen aan de babysitter op het einde van de opdracht. Een overnachting kost 20 euro.
Tarieven kunnen te allen tijde wijzigen. De actuele bijdragen zijn terug te vinden op
www.sloebersit.be
Meer informatie kan u bekomen op het nummer 0800 25 420 of via e-mail naar sloebersit@svhg.be.