Schoolactiviteiten

Gaat je kind mee op zee-, bos-, heide-, polder– of sneeuwklassen? Of maakt hij een andere uitstap met de school? Je ziekenfonds springt bij en betaalt een gedeelte van de kosten.

Jouw voordeel bij LM

LM betaalt een gedeelte terug van de kosten voor activiteiten of lessen die langer dan één schooldag duren en die de school organiseert voor een klasgroep buiten de schoolmuren. LM komt tussen in de kosten van deze activiteiten tot 4 euro per overnachting tot 10 overnachtingen per jaar.

Concreet gaat het over zee-, bos-, heide-, polder- of sneeuwklassen, pedagogische uitstappen en schoolreizen, taalvaardigheids- en uitwisselingsprojecten.

Voorwaarden

  • Je kind is ingeschreven in het kleuter-, lager of middelbaar onderwijs.
  • De verblijven zijn georganinseerd in internaatsverband, met uitzondering voor de kinderen uit het kleuteronderwijs.
  • Verblijven die doorgaan tijdens de maanden juli en augustus komen niet in aanmerking.

Wat te doen?

Laat het atest (klik hier) invullen door de school van je kind en bezorg het aan je ziekenfonds.