Diabetes

LM verleent u een tussenkomst voor MATERIAAL nodig bij de behandeling van suikerziekte:
bloedglucosestrips
bloedglucosemeter
insuline-injectienaalden
prikpen en lancetten
De tussenkomst bedraagt 50% van de aankoopprijs met een maximum van 150 euro per patiënt en per kalenderjaar. Daarnaast betalen wij ook uw lidgeld voor uw aansluiting bij een erkende diabetesvereniging terug.

Formaliteiten
 
Voor terugbetaling diabetesmateriaal: indienen van het aankoopbewijs van het materiaal. Bij de eerste aanvraag dient men een medisch attest voor te leggen waaruit blijkt dat men diabetes-patiënt is, tenzij u in het bezit bent van een diabetespas.

Voor terugbetaling lidgeld: indienen van een attest van de diabetesvereniging met vermelding van het bedrag van het betaalde lidgeld of het aanvraagformulier te bekomen bij uw ziekenfonds waarbij het betalingsbewijs is gevoegd.
 
Of klik hier om het document te downloaden.
 
Maximale terugbetaling

Beide vormen van terugbetaling zijn combineerbaar maar mogen het maximum voorziene bedrag van 150 euro per patiënt en per kalenderjaar niet overschrijden.