Herstelverblijven

Om van een herstelverblijf te kunnen genieten, moet je voldoen aan een van deze voowaarden:
 
  1. je hebt een heelkundige ingreep ondergaan met een ziekenhuisopname;
  2. je hebt aan een ernstige aandoening geleden met een ziekenhuisopname van tenminste 15 dagen;
  3. je hebt tijdens een ononderbroken periode van tenminste 60 dagen je normale activiteiten niet kunnen uitoefenen. Hiervoor heb je een getuigschrift van je behandelende arts nodig of je kunt dit bewijzen aan de hand van pathologische, bioklinische en/of radiologische onderzoeken.
 
Daarnaast moet je voor een herstelverblijf ook aan deze voorwaarden voldoen:
 
  1. je bent niet besmettelijk;     
  2. je bent in staat om jezelf te verplaatsen en zelf je toilet te maken zonder de hulp van iemand anders;
  3. je gezondheidstoestand vergt geen voortdurende verzorging of verbanden. Af en toe verzorging door een verpleegkundige of kinesitherapeut is wel mogelijk;
  4. je lijdt niet aan een hartdecompensatie;
  5. je vertoont geen enkel teken van een psychiatrische ziekte of van toxicomanie dat storend of gevaarlijk kan zijn voor je omgeving.