Implantaten

​Wij verlenen een tussenkomst in de oplegkosten voor implantaten van knie-, heupprothesen, lensimplantaten, enz... Tand- en galwegprothesen en coronaire stents komen niet in aanmerking.
De eerste 200 euro neemt u zelf ten laste. Het overige bedrag nemen wij voor 75% voor onze rekening, tot een maximum bedrag van 700 euro.
De tussenkomsten in de verplichte ziekteverzekering worden in mindering gebracht op de factuur.

Formaliteiten
 
Indienen van de originele ziekenhuisfactuur tezamen met het betalingsbewijs.