Onco revalidatie

​Hoewel veel kankerpatiënten uitzicht hebben op genezing, moeten ze toch nog een hele tijd leren leven met de gevolgen van hun aandoening. Eén van de meest genoemde klachten hierbij is vermoeidheid. Uit studies blijkt echter dat deelnemen aan gepaste bewegingsprogramma's betere resultaten geven dan meer te rusten.
Zo kan men deelnemen aan onco-revalidatieprogramma's die georganiseerd worden door het ziekenhuis of gespecialiseerde centra erkend door de overheid.
In beide gevallen verleent ons ziekenfonds u een éénmalige tussenkomst van 75% op de betaalde kostprijs met een maximum van 200 euro op voorwaarde dat het programma wordt voleindigd (tenzij bij herval).
 
Formaliteiten
 
Indienen van het deelnamebewijs aan het onco-revalidatieprogramma en het betalingsbewijs.