Verblijven invaliden / mindervaliden

​De Liberale Mutualiteit komt tussen in de deelname van een verblijf van invaliden van 15 euro per overnachting en wordt tweemaal per jaar voor maximum 7 overnachtingen toegekend.

U moet erkend zijn als invalide (in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen) of als mindervalide (persoon die beschikt over een algemeen attest voor erkenning van handicap, afgeleverd door de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid).

De tussenkomst geldt ook voor de vergezellende personen en kinderen.