Correctie via Near Vision CK

​Als je een dagje ouder wordt, bestaat de kans dat je verziend wordt en een leesbril moet dragen. Om dit te verhelpen, kun je een oogcorrectie via de techniek “Near Vision CK” overwegen. Deze techniek maakt gebruik van radiogolven en corrigeert het oog, zodat je dichtbij weer goed kunt zien.

Je ontvangt een eenmalige tussenkomst van 100 euro per behandelend oog bij een oogcorrectie via de techniek “Near Vision CK”.


Voorwaarden

  • Een erkende oogarts voert de behandeling uit.
  • Wie een tussenkomst voor optiek aanvraagt mag in dat jaar reeds geen andere tussenkomst in de dienst "optiek" hebben genoten.
  • We betalen je nooit meer terug dan het persoonlijk aandeel dat je hebt betaald.

Wat te doen?

Leg de originele factuur voor aan je ziekenfonds.