Oordoppen op maat

​Goed horen is waardevol maar veel mensen waarderen hun gehoor pas wanneer het achteruit gaat. Je kan echter gehoorschade voorkomen door je gehoor te beschermen met oordoppen op maat.
LM voorziet een jaarlijkse tussenkomst tot maximum 30 euro voor op maat gemaakte oordoppen bij een audioloog of audicien erkend door de FOD Volksgezondheid.
Ook op maat gemaakte zwemoordoppen komen in aanmerking voor de tussenkomst.

 
Formaliteiten
Indienen van de originele aankoopfactuur van de audioloog of audicien.