Dagopvang

​Iedereen die fysisch zorbehoevend en/of dementerend is, kan in een dagverzorgingscentrum één of meerdere dagen per week terecht. Vaak zal men er ook extra ondersteuning bieden bij het toedienen van medicatie en incontinentiemateriaal.
 
De partner of familie die instaat voor de dagelijkse thuisverzorging, krijgt hierdoor de kans om even op adem te komen. Zo kunnen zij de thuiszorg beter aan en kan de zorgbehoevende langer thuis blijven wonen.
De Liberale Mutualiteit verleent een tussenkomst van 5 euro per dag met een maximum van 50 verblijfsdagen per jaar.
 
Formaliteiten
Indienen van de originele verblijfsfactuur en het betalingsbewijs.