Incontinentie materiaal

​Incontinentie is het ongecontroleerd verlies van urine en/of ontlasting. In sommige gevallen kan dit probleem verholpen worden door medicijnen of een heelkundige ingreep. Is dit niet zo dan kan u toch een vrij normaal leven leiden door gebruik te maken van incontinentiemateriaal.

Wij verlenen een tussenkomst van 40% in de aankoopprijs van incontinentiemateriaal tot een maximaal bedrag van 250 euro per jaar.
U moet thuis worden verzorgd en u mag niet genieten van een incontinentieforfait ( met nomenclatuur nr. 740191) verleend via de verplichte ziekteverzekering.


Opgelet
De tussenkomst wordt enkel verleend op materiaal van het merk ABENA. Via onze plaatselijke kantoren of zorgboetieks kan u incontinentiemateriaal van het merk ABENA aankopen. Klik hier voor een lijst van materiaal dat u kan aankopen.

Formaliteiten
Indienen van de aankoopfactuur en het betalingsbewijs bij uw ziekenfonds. Bij de eerste aanvraag tot tussenkomst moet u ook een medisch attest bijvoegen.