Regionaal dienstencentrum

Oud worden en kunnen verzorgd worden in uw eigen vertrouwde omgeving. De wens van velen. De laatste jaren worden dan ook veel inspanningen geleverd om bejaarde, zieke en/of zorgbehoevende personen thuis een prima verzorging te bieden en intramurale zorg zo lang mogelijk uit te stellen.
 
De Liberale Mutualiteit - Vlaams Gewest beschikt over een erkend Regionaal Dienstencentrum waarvan het de taak is om de thuiszorg op een vlotte manier te helpen uitbouwen. Zo kan u bij deze dienst terecht voor :
 
Informatie, advies en begeleiding
Het RDC verstrekt informatie over thuiszorgdiensten, hulpmiddelen, aanpassingen van de woning, personenalarm, en nog zo veel meer. Het geeft samen met de ergotherapeut van de dienst maatschappelijk werk informatie en advies over hulpmiddelen in de thuiszorg, het personenalarmsysteem, woningaanpassingen en technologische aanpassingen. In samenwerking met de uitleendienst van LM worden verscheidene hulpmiddelen en het personenalarmsysteem uitgeleend aan zeer democratische prijzen.
 
Coördinatie van de thuiszorg
Vaak is de organisatie van thuiszorg niet eenvoudig. Thuiszorg impliceert immers een correcte afstemming van de zorg. Wie kan wat doen op welke ogenblikken? Wanneer moet er professionele zorg worden ingeschakeld? Wat is de inbreng van beschikbare mantelzorgers? Zijn er hulpmiddelen nodig, zo ja, dewelke? Dit alles vraagt om duidelijke afspraken.   
Bij uw RDC kan u terecht voor  “zorgcoördinatie”.   Hierdoor kan u voor de organisatie van de thuiszorg beroep doen op onze ervaren medewerkers die samen met u zoeken naar oplossingen om de  thuiszorg een vlot verloop te laten kennen.
 
Vormingen
Het RDC biedt groepsgerichte activiteiten aan van algemene, informatieve en vormende aard. Zo organiseert het RDC geregeld activiteiten omtrent thuiszorg, sociale voorzieningen, hulpmiddelen in de thuiszorg, valpreventie, rugklachten, enz… Ook ontspannende activiteiten voor mantelzorgers komen aan bod.
 
Hoe het RDC contacteren ?
Telefonisch via het nummer 02/454.06.78 (regio Asse) of 053/21.58.16 (regio Aalst) of per email via rdc417@lm.be.
 
De hulpverlening van het RDC is volkomen gratis en is voor iedereen toegankelijk.