Zorgverblijven

​Indien je mantelzorger tijdelijk niet voor je verzorging thuis kan instaan wegens ziekte, vakantie of om gewoon eens op adam te komen, dan kan een korte plaatsing in een gespecialiseerde instelling de oplossing bieden.

In dit geval kan je rekenen op een tussenkomst van maximaal 15 euro per nacht met een maximum van 30 overnachtingen per jaar.

De zorgbehoevende dient opgevangen te worden in een door het ​Agentschap Zorg en Gezondheid erkende instelling. Het zorgverblijf dient onmiddelijk gevolgd te worden door een terugopname in het thuismilieu.

Formaliteiten
Indienen van de originele verblijfsfactuur en het betalingsbewijs.