Basisondersteuningsbudget (BOB)

Het basisondersteuningsbudget is een Vlaamse tegemoetkoming voor personen met een handicap en een beperkte ondersteuningsnood en bedraagt 300 euro per maand die men vrij kan gebruiken voor vb. schoonmaakhulp, thuiszorg of dagopvang.


Wie komt in aanmerking?
Het gaat om mensen met een erkende handicap (erkend vóór 65ste verjaardag) en een vastgestelde ondersteuningsnood. Hiervoor moet er reeds een bestaand attest of bewijs zijn afgeleverd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
Er zijn drie bijkomende voorwaarden:
  1. geen gebruik maken van "niet-rechtstreeks toegankelijke hulp" bij het VAPH. Wie toch van deze hulp gebruik maakt, kan onder bepaalde voorwaarden overstappen naar het BOB;
  2. aangesloten zijn bij een zorgkas (wie jonger is dan 26 jaar, is vrijgesteld van de ledenbijdrage aan de zorgkas);
  3. minstens 5 jaar woonachtig zijn in Vlaanderen of Brussel.
​Als je recht hebt op dit BOB, zal de zorgkas je automatisch contacteren. Diezelfde zorgkas zal ook instaan voor de uitbetaling.

Het BOB mag gecombineerd worden met andere tegemoetkomingen zoals de thuiszorgpremie van de Vlaamse zorgverzekering, de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, maar niet met het persoonsvolgend budget.

INFO
voor meer informatie kan u terecht bij:
LM-Zorgkas
Kalkoven 22 - 1730 Asse
Tel: 053/605200
veronique.geeroms@lm.be

Of stuur een bericht naar de centrale zorgkas op het e-mailadres bob@lm.be of THAB@lm.be