Vlaamse Sociale Bescherming

De Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) is een pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen in de langdurige zorg dat de komende jaren meer en meer wordt uitgebouwd.
 
Elke Vlaming betaalt er jaarlijks 50 euro voor. Wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming op
1 januari van het voorgaande jaar betaalt 25 euro.
 
De VSB bestaat uit drie verschillende pijlers:
- Vlaamse zorgverzekering
- basisondersteuningsbudget
- tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
 
De LM-Zorgkas staat in voor de concrete uitvoering ervan: bijdragen innen en tegemoetkomingen uitbetalen. Heeft u recht op één van de vermelde tegemoetkomingen? Dan zorgt de LM-Zorgkas ervoor dat u ze krijgt.
 
Wanneer moet u aansluiten bij een erkende zorgkas?
 
Als inwoner van Vlaanderen bent u verplicht om aan te sluiten bij een erkende zorgkas vanaf het jaar dat u 26 jaar wordt.
Wie in Brussel Hoofdstad woont, kan vrijwillig aansluiten bij een erkende zorgkas.

U kan zich aansluiten bij één van de erkende zorgkassen waaronder de LM-Zorgkas.
Indien u lid wil worden, kan u dit telefonisch aanvragen. U bent pas aangesloten bij de zorgkas van
zodra uw eerste bijdrage werd betaald.
 
INFO
voor meer informatie kan u terecht bij:
LM-Zorgkas
Kalkoven 22 - 1730 Asse
Tel: 053/605200
veronique.geeroms@lm.be

Of stuur een bericht naar de centrale zorgkas op het e-mailadres bob@lm.be of THAB@lm.be