Vlaamse Zorgverzekering

De Vlaamse Zorgverzekering voorziet in:

- een maandelijkse tegemoetkoming voor zorgbehoevende
- een vergoeding voor niet-medische kosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening.

Bij opname in het woonzorgcentrum of het psychiatrish verzorgingstehuis wordt de zorgverzekering toegekend ongeacht de zorgzwaarte.

De maandelijkse tegemoetkoming bedraagt 130 euro.

INFO
voor meer informatie kan u terecht bij:
LM-Zorgkas
Kalkoven 22 - 1730 Asse
Tel: 053/605200
veronique.geeroms@lm.be

Of stuur een bericht naar de centrale zorgkas op het e-mailadres bob@lm.be of THAB@lm.be