Adoptie bij werknemers

Als je een kindje adopteert, moet je rekening houden met een hoop papierwerk.

Gemeente
Het eerste wat je moet doen is je kind laten inschrijven in het bevolkingsregister van je gemeente.

Premies en toelages
De wet voorziet een adoptiepremie van 1.223,11 euro. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast. Vraag het aanvraagformulier aan bij je werkgever. Ben je werkzoekende? Vraag het aan bij je laatste werkgever.

De wet voorziet ook een maandelijkse bijdrage van de overheid in de kosten van het onderwijs en de dagelijkse zorg. Vraag het aanvraagformulier aan bij je werkgever.

Adoptieverlof
Elke werknemer, zowel de vader als de moeder, heeft recht op adoptieverlof voor het onthaal van een adoptiekind in zijn/haar gezin. De aanvang van dat verlof moet gebeuren binnen een periode van twee maanden vanaf de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister van de gemeente.

Hoeveel adoptieverlof je hebt, hangt af van de leeftijd van je kind:

  • jonger dan 3 jaar: 6 weken;
  • tussen 3 en 8 jaar: 4 weken. 

Als je een gehandicapt kind adopteert, dan worden de bovenvermelde maximumperiodes verdubbeld tot 12 en 8 weken.

Je werkgever betaalt je de eerste 3 dagen, de resterende dagen neemt je ziekenfonds voor zijn rekening. Je ziekenfonds betaalt dan 82 % van je begrensd brutoloon, met een maximum dagbedrag van 107,91 euro. Vraag het aanvraagformulier aan bij je ziekenfonds.

Werk je in de openbare sector? Vraag dan inlichtingen over de regeling die van kracht is in het bedrijf waar je werkt.