De geboorte​​

​Is de vader een werknemer? Dan heeft hij recht op 10 dagen vaderschapsverlof. Dit verlof moet hij binnen de 4 maanden vanaf de geboorte opnemen.

De eerste 3 dagen behoudt de vader zijn volledige loon. De daaropvolgende 7 dagen krijgt hij een uitkering van 82% van het begrensde loon.

Het maximumbedrag is € 116,87 per dag.

Begrensd wil zeggen dat er een wettelijke maximumgrens is. Bedraagt je inkomen meer dan die grens, dan wordt de uitkering beperkt tot het grensbedrag.
Deze uitkering is een brutobedrag. Hou er rekening mee dat je ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing van 11,11% inhoudt op je uitkering.
Dien je aanvraag in bij je werkgever en bij het ziekenfonds binnen de 4 maanden vanaf de geboorte.

Voor meeouders bestaat eenzelfde regeling, namelijk het geboorteverlof. Meeouders zijn de vrouwelijke werknemers die samenwonen met een partner die bevallen is. De meeouder moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om geboorteverlof te kunnen nemen. Contacteer je ziekenfonds voor meer informatie.

Werklozen hebben geen recht op vaderschapsverlof of geboorteverlof. Zelfstandigen hebben sinds 1 mei 2019 recht op 10 dagen vaderschapsverlof. Contacteer je sociaal verzekeringsfonds voor meer informatie.​