Psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren

Steeds meer jongeren krijgen te maken met psychologische problemen. Als ouder probeer je deze problemen zo goed mogelijk op te vangen, maar soms is dat niet voldoende en heeft je kind ook nood aan professionele psychologische ondersteuning.

Om deze professionele psychologische hulp toegankelijker te maken, geeft de Liberale Mutualiteit een tussenkomst tot 120 euro aan jongeren voor psychologische begeleiding. 

 
Voor psychologische begeleiding voor volwassenen gelden er andere voorwaarden​​
 ​
LM geeft een korf van maximum 120 euro per kalenderjaar. Mindfulness en psychologische begeleiding combineren is mogelijk, zolang dit het bedrag van 120 euro per kalenderjaar niet overschrijdt​.​​​​​​​


​​​Elke jongere die recht geeft op kinderbijslag, heeft recht op een terugbetaling van:
  • 20 euro per sessie bij een psycholoog of psychotherapeut, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar;
  • 60 % van de kostprijs van een cursus mindfulness, met een maximum van 120 euro per kalenderjaar. 
Je kunt beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en mindfulness) combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 120 euro per kalenderjaar.​