Psychologische begeleiding voor volwassenen

Steeds meer mensen krijgen te maken met psychologische problemen. Als naaste probeer je deze problemen zo goed mogelijk op te vangen, maar soms is dat niet voldoende en is er ook nood aan professionele psychologische ondersteuning. Om deze hulp toegankelijker te maken, geeft LM aan haar leden een tussenkomst in de kostprijs voor psychologische begeleiding of voor het volgen van een cursus mindfulness.

De Liberale Mutualiteit staat je bij in deze moeilijke periode en voorziet voor volwassenen een terugbetaling tot 60 euro voor psychologische begeleiding.​​​​​
 
Voor psychologische begeleiding voor kinderen en jongeren gelden andere voorwaarden​​​.​​​​​​

LM geeft een korf van maximum 60 euro per kalenderjaar. Mindfulness en psychologische begeleiding combineren is mogelijk, zolang dit het bedrag van 60 euro per kalenderjaar niet overschrijdt​.​​
 
​​​​​​​​


  • ​​​De psycholoog is geregistreerd bij de psychologencommissie.
  • De psychotherapeut komt voor op de lijst va​n erkende psychotherapeuten van de Landsbond van Liberale Mutualiteiten.
  • De volwassene gaat naar de psycholoog of psychotherpeut op doorverwijzing van een arts of een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg
  • Je kunt de tussenkomsten voor beide vormen van therapie (psychologische begeleiding en mindfulness) combineren, maar de tussenkomst bedraagt nooit meer dan 60 euro per kalenderjaar.​​