Ziekenvervoer

Welk vervoer
 
• Vervoer naar en van het ziekenhuis en tussen ziekenhuizen onderling;
• vervoer tussen het ziekenhuis en een erkende instelling voor rust- en herstelverblijf;
• vervoer tussen een erkende instelling voor rust- en herstelverblijf en de woonplaats of het
rustoord;
• vervoer voor een raadpleging bij de geneesheer-specialist in het ziekenhuis;
• vervoer in het kader van fysiotherapie in een ziekenhuis of revalidatiecentrum;
• vervoer in het kader van nierdialyse, chemotherapie en radiotherapie (openbaar en eigen vervoer);
• vervoer in het kader van orgaantransplantatie;
• vervoer voor de thuislevering van een zuurstoffles geleverd door een ziekenhuis;
• vervoer in het kader van de behandeling bij CVS
• dringend vervoer met dienst 100
 
 
Bewaar altijd heel zorgvuldig onderstaande documenten en dien ze in bij LM West-Vlaanderen:
 
Medisch luik

• medisch attest van de behandelende geneesheer of ziekenhuis met vermelding van noodzaak, reden en aard van het vervoer
of
• attest van het revalidatiecentrum of ziekenhuis dat de gevolgde behandeling en de data waarop de behandelingen hebben plaatsgevonden bevestigt
 
Financieel luik

• factuur van de dienst 100
of
• tickets openbaar vervoer
of
• originele factuur of rekening van de vervoersdienst met vermelding van het aantal kilometers, kilometerprijs en het totaal gevraagde bedrag
 
 
Opgelet
 
-Aanvraag vervoer chemo-/radiotherapie via je ziekenfonds (SOLmobiel+) :
3 euro remgeld per rit.

-Aanvraag vervoer nierdialyse via Mutas (tel. 02 272 08 30) : 3 euro remgeld per rit
 
Doe je geen aanvraag via SOLmobiel+ of MUtas? Dan bedraagt de tussenkomst slechts 0,35 euro per km.
 
 Onder voorbehoud van goedkeuring door de Controledienst voor de Ziekenfondsen.
 
  zv3.jpg
 
Het medisch attest en/of de factuur van de vervoersdienst kan je vervangen door het aanvraagformulier “Ziekenvervoer”.Je kan dit formulier downloaden via www.lm.be of bekomen in jouw LM-kantoor.
 
Voor meer gedetailleerde informatie over de tarieven van terugbetaling kan je terecht in jouw  LM-kantoor of via 050 45 01 00.
 

 
​​​​