Lid worden

 

Je wenst je aan te sluiten bij onze mutualiteit?
 
Aansluiten of veranderen van ziekenfonds is eenvoudig. In onze kantoren kan je terecht om dit in orde te brengen of je kan contact opnemen met de dienst "Verzekerbaarheid" van de Liberale Mutualiteit van Brabant.

Liberale Mutualiteit van Brabant
dienst Verzekerbaarheid
Koninginneplein 51-52
1030 Brussel
T 02 209 49 70 (dienst Verzekerbaarheid)
F 02 209 49 36
e-mail: verzekerbaarheid@mut403.be
 
De volgende gegevens zullen u bij je inschrijving / mutatie zeker gevraagd worden:

  • naam en voornaam
  • rijksregisternummer (identiteitskaart)
  • benaming huidig ziekenfonds
  • lidnummer bij huidig ziekenfonds
  • statuut (u bent bvb. arbeider, zelfstandige, kind ten laste, enz...)

De administratieve afhandeling gebeurt zonder dat je nog bij je oud ziekenfonds langs moet gaan!

Bijdragen voor de aanvullende diensten 2018

Hierbij de bijdragen voor de aanvullende diensten voor 2018 (onder voorbehoud van goedkeuring van de Controledienst voor de ziekenfondsen)
     

​​Maandelijkse bijdrage Trimestriële bijdrage​ ​Jaarlijkse bijdrage
€ 6,95​ ​€ 20,85 ​€ 83,40​
 
Zijn vrijgesteld van betaling van deze bijdrage
  • De kinderen van een werknemer of zelfstandige die ingeschreven zijn als gerechtigde en niet ouder zijn dan 21 jaar en die een verhoogde kinderbijslag genieten omwille van een fysieke of mentale handicap van ten minste 66%.
  • De gepensioneerden, weduwenaars en weduwen die een pensioenrecht genieten van minder dan 1/3de loopbaan en ingeschreven zijn als gerechtigde, zonder betaling van de minste bijzondere persoonlijke bijdrage, op voorwaarde dat zij genieten van een sociaal statuut dat beoogd wordt in artikel  37 §1, 2 en 19 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994. Lid worden?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op met je.

 
 
 
 
 
 

​​