Acupunctuur

​Raadpleeg je een acupuncturist, dan betaalt de Liberale Mutualiteit een tussenkomst van 10 euro per zitting terug. Per jaar kun je een vergoeding ontvangen voor 6 zittingen.

Voorwaarden

  • Je mag deze vorm van alternatieve geneeswijze combineren met de andere vormen, maar ze mogen samen het maximum voorziene bedrag van 62 euro per kalenderjaar niet overschrijden.
  • Je moet behandeld worden door een acupuncturist die erkend werd door de Liberale Mutualiteit. 

Wat te doen?

Vraag je acupuncturist een kwijtschrift voor de behandeling acupunctuur en bezorg dit aan je ziekenfonds. ​