Positioneringskussen Bodyfix

​Het comfort van de toekomstige moeder tijdens de zwangerschap is een niet te onderschatten factor. We voorzien daarom een tussenkomst van maximaal € 30 in de aankoop van het positioneringskussen Bodyfix, dat ervoor zorgt dat zwangere vrouwen in de door hun gekozen houding kunnen blijven liggen of zitten.

Wat te doen?

Bezorg je ziekenfonds de originele factuur en een medisch attest waaruit blijkt dat je zwanger bent.