Aankoop luiersVerwelkom je een nieuwe spruit in het gezin? Dan geeft de Liberale Mutualiteit MITPLUS.be ​ jou een tegemoetkoming van maximaal 75 euro per kalenderjaar in de aankoop van luiers voor kinderen tot en met 2 jaar. De uitgekeerde tegemoetkomingen kunnen samen nooit meer dan 150 euro bedragen.
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Voorwaarden

Deze tegemoetkoming wordt uitgekeerd aan de ouder die het kind ten laste heeft.
Het kind waarvoor de luiers worden aangekocht moet aangesloten zijn bij het ziekenfonds.

Wat te doen?

Vul het attest voor de aankoop van luiers in en voeg er het betalingsbewijs aan toe. Je kan het attest hier dow​nloaden of aanvragen bij je lokaal kantoor.