Terugbetaling remgeld voor kinderen tot en met 17 jaar

 LM MUTPLUS.be betaalt het officieel remgeld terug voor raadplegingen door huisartsen en geneesheer-specialisten, van kinderen tot en met 17 jaar die beschikken over een globaal medisch dossier (GMD).

Het remgeld is het verschil tussen het vastgelegde honorarium en wat de ziekteverzekering terugbetaalt. Honorariumsupplementen die bovenop ​de vastgelegde tarieven worden gevraagd, bijvoorbeeld omdat de arts niet geconventioneerd is, komen niet in aanmerking voor terugbetaling en blijven ten jouwe laste.

Dit betekent dat het bezoek aan een geconventioneerde huisarts of geneesheer-specialist volledig gratis is voor je kind tot en met 17 jaar oud dat beschikt over een globaal medisch dossier (GMD).

Wat te doen?

Je hoeft geen enkele formaliteit te vervullen. De terugbetaling gebeurt automatisch op basis van de door jou ingediende getuigschriften voor verstrekte hulp in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.