Rooming-in

roomingin.jpg
Je zoon of dochter, jonger dan 12 jaar ligt in het ziekenhuis en je wil hem of haar ’s nachts vergezellen? Weet dan dat de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be de ouder bij wie het kind ten laste is een tegemoetkoming van 7,50 euro toekent per aangerekende ligdag van de tweede tot de zevende dag ziekenhuisverpleging.

Voorwaarde

Je kind moet jonger dan 12 jaar zijn.

Wat te doen?

Bezorg jouw ziekenfonds de originele hospitalisatiefactuur en het overeenstemmende betalingsbewijs.