Thuisoppas voor zieke kinderen

Je kind van 3 maand tot en met 13 jaar is ziek maar je hebt geen oppas? Geen nood, bij de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be kan je gratis een beroep doen op de dienst ‘Thuisoppas voor zieke kinderen’. Deze dienst wordt georganiseerd in samenwerking met Solidariteit voor het Gezin vzw en is gratis met een maximum van 10 uren oppas per dag en dit maximaal 9 dagen per kalenderjaar.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

garde enfants malades_small.jpgIndien je geen beroep wenst te doen op onze dienst en zelf een alternatief zoekt verleent de Liberale Mutualiteit van Brabant alsnog een tegemoetkoming van 10 euro per uur met een maximum van 10 uren per dag en 9 dagen oppas per kalenderjaar. Opgelet: deze dienst moet wel erkend zijn door Kind&Gezin, het gewest, de provincie of de gemeente. Deze tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het werkelijk betaalde bedrag.

Voorwaarden

• Het zieke kind van 3 maand tot en met 13 jaar moet op doktersvoorschrift thuis verzorgd worden.
• Je kan ten vroegste een beroep doen op een oppas vanaf 7 uur, de dag nadat de aanvraag werd doorgegeven.
• De opvanguren liggen steeds tussen 7 uur ’s ochtends en 20 uur ’s avonds en dit enkel in de week.

Wat te doen?

Je kan 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 telefonisch contact opnemen met de dienst ‘Thuisoppas’ voor zieke kinderen op het nummer 02.209.49.75.

Voor een tegemoetkoming dien je de originele factuur van de erkende dienst of vereniging in samen met een medisch getuigschrift.

Download hier de uitgebreide brochure over de dienst ‘Thuisoppas voor zieke kinderen’.