Zee-, bos-, heide-, polder- en sneeuwklassen

zee-bos-heide-sneeuw-polderklassen 

Bij de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be krijg je een tussenkomst van 5 euro per overnachting wanneer je kind op zee-, bos-, heide-, polder- of sneeuwklassen trekt, met een maximum van 10 overnachtingen per kalenderjaar.Voorwaarden​

  • ​​Het kind of de jongere moet kleuter-, basis- of secundair onderwijs volgen.
  • De overnachting moet meerdere dagen duren in het internaatsverband. Deze tegemoetkoming geldt ook voor extra-murosactiviteiten in externaatsverband voor kinderen die kleuteronderwijs volgen.
  • Het verblijf moet georganiseerd zijn in het kader van de school en dit tijdens de schooluren.
  • De tegemoetkoming kan nooit meer bedragen dan het werkelijk betaalde bedrag.

Wat te doen?

Download hier​ het aanvraagformulier of haal het bij je lokaal kantoor, laat het invullen door de organisator en dien het in bij je ziekenfonds.