Elektrische tillift

Patiënten uit bed, zetel, bad, toilet, enzovoort tillen en verplaatsen is niet alleen een vrij moeilijke opdracht, maar is naar de hulpverleners toe eveneens zeer intensief en belastend voor de rug.

Hiertoe wordt in dergelijke thuiszorgsituaties vaak gebruik gemaakt van een verplaatsbare elektrische tillift met gordel. Dit hulpmiddel is aangewezen bij het verplaatsen van patiënten binnenshuis, of bij het intiem toilet.

Onze mutualiteit heeft 2 soorten tilliften ter beschikking voor onze leden nl. passieve en actieve tilliften.

De passieve tillift (foto rechtsboven) helpt een patiënt te verplaatsen die niet meer mobiel is. Een hulpverlener of familielid moet aanwezig zijn om de lift te bedienen.


Naast de passieve tillift die hierboven besproken werd, kan bij de uitleendienst ook een actieve tillift (foto linksonder) gehuurd worden, aangewezen voor patiënten die nog over de mogelijkheid beschikken om op de voeten te steunen. Deze tillift biedt een hulp om personen uit bed of zetel te tillen, maar de personen moeten nog op de benen kunnen steunen.