Rustverblijven

​Om van een rustverblijf te genieten, moet je aan een van deze voorwaarden voldoen:

 • Het verblijf dient door te gaan in een instelling aangenomen door de Liberale Mutualiteit MUTPLUS.be.
 • De maximale verblijfsduur bedraagt 30 overnachtingen per jaar
 • De tussenkomst van het ziekenfonds kan in geen geval de gevraagde pensionprijs overschrijden.
 • Je kan genieten van een rustverblijf indien je door één van de volgende criteria geen beroep kan doen op een ‘herstelverblijf’:
  • Je hebt geleden aan een aandoening met ziekenhuisopname en kan dit staven met een medisch attest.
  • Je hebt geleden aan een aandoening met stopzetting van de normale activiteiten gedurende ten minste 30 dagen. Je kan dit staven met een medisch attest.
  • Je bent slachtoffer van een wederinstorting die volgt op een aandoening waarvoor er reeds een herstelverblijf werd toegestaan. Je kan dit staven met een medisch attest.
  • Je bent verzorger een persoon die gedomicilieerd is op hetzelfde adres en waarvoor een herstelverblijf werd toegestaan.
 • Bij een opname wordt verondersteld dat:
  • Je niet besmettelijk bent
  • Je in staat bent je te verplaatsen en toilet te maken zonder de hulp van een derde
  • Je gezondheidstoestand geen bestendige verzorging of verbanden vergt
  • Je niet lijdt aan een hartdecompensatie
  • Je geen enkel teken van een ziekte van psychiatrische aard of van toxicomanie vertoont