Sondagemateriaal

We verlenen aan leden een tegemoetkoming van 50% in hun persoonlijk aandeel na de tussenkomst van de verplichte verkeringvoor geneeskundige verzorging en uitkeringen, in de aankoopprijs van sondagemateriaal.

Voorwaarde

Het totale bedrag van de tegemoetkoming verleend in het kader van deze dienst, is beperkt tot 100 euro per lid en per kalenderjaar.

Wat te doen?

Om van dit voordeel te kunnen genieten, dien je een kopie van de aankoopfactuur in.