Stomamateriaal

​We verlenen aan stomapatiënten een tegemoetkoming van 50% in hun persoonlijke aandeel, na tussenkomst van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, in de aankoopprijs voor stomamateriaal.

Voorwaarde

Het totale bedrag van de tegemoetkomingen verleend in het kader van deze dienst is beperkt tot maximaal 100 euro per lid en per kalenderjaar.

Wat te doen?

Om van dit voordeel te genieten dien je een kopie van de aankoopfactuur in.